Om meg

Jeg heter Christina Aas (f. 1977). Jeg har skrevet og utgir diktsamlingen "Døren som ble lukket, står åpen nå" på eget forlag.

Jeg tror på kraften som ligger i det å skrive det ut. Sette ord på våre følelser og tanker. Det kan bidra til å gjøre det lettere både å sortere og reflektere selv, men også gi andre muligheten til å utvide sin forståelse og kanskje være til hjelp. Diktene mine er blitt til gjennom og etter en utfordrende periode i livet. De er ærlige og forteller om både opp og nedturer. De som har lest diktene forteller om både gjenkjennelse og at de fungerer som verktøy i det daglige. En samling tekster som berører og som gir håp.

Diktsamlingen kan egne seg som et utgangspunkt for samtaler og terapi. Den kan bidra til at det smertefulle blir mindre vondt, at man ikke føler seg så alene i det vanskelige, gi tro på at det vil bli bedre, motivasjon til å jobbe videre, til å holde ut og til å søke hjelp. Den kan også hjelpe til å sette ord på følelser og tanker.

Boken er delt i 3, det handler om Slik det var, En ny start og ikke lenger alene. Du kan lese mer om disse under fanen, OM BOKEN.

I flere år arbeidet jeg som apotektekniker på Apotek, før jeg våren 2021 tok en Fagskolegrad i Psykisk helse- og rusarbeid. Jeg har også et emne fra Høyskolen i pedagogisk rådgivning og veiledning. Som ROM-vert i regi av Voksne for barn opplever jeg å få være en viktig støtte til pårørende og til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus.